VYHLEDÁVÁNÍ

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

KONTAKT

INFORMACE 
A REZERVACE
 
596 111 122
603 877 332

POČASÍ

ODBĚR NOVINEK

KURZ / MĚNA

Euro126.96
Americký dolar123.06
Britská libra129.34
Švýcarský frank125.02
Japonský yen10021.93
Australský dolar116.40
Bulharský leva113.78
Egyptská libra11.39
Chorvatská kuna13.57
Indická rupie10031.35
Indoneská rupie10001.56
Kanadský dolar117.29
Marocký dirham12.40
Ruský rubl10030.03
Thajský baht10073.21
Turecká lira13.00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvod

Cestovní agentura Mgr. Hana Přindišová (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Našimi partnery jsou renomované cestovní kanceláře , se kterými máme uzavřenou obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů na serveru supermore.cz, jsou řádně pojištěny proti úpadku. 

Objednávka

Každý návštěvník serveru supermore.cz si může nezávazně objednat  libovolné množství zájezdů. CA nemá v momentu objednávání zájezdu zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru.  CA si vyhrazuje právo odmítnout  objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo,i bez odpovědi zákazníkovi. CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu a poté neuhradili objednaný zájezd nebo těch klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu.
Upozorňujeme, že u nabídek Last minute nemusí být uvedeny kompletní informace, ty Vám upřesní náš pracovník. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1.přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů CK.

Vyřízení objednávek

Po obdržení  nezávazné objednávky zájezdu ze strany klienta CA ověří, zda je zájezd volný  a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá(toto je možné v provozní době pořadatele zájezdu). CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí.  Při úspěšné rezervaci CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu (na v objednávce uvedeném telefonním čísle, případně elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout) a dle předchozí dohody mu je zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď faxem, emailem, poštou nebo kurýrem a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA.  Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

Platební podmínky

Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu a doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem. U zájezdů typu „Last minute" a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je klient informován. 
Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA nebo CK a to převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou v kanceláři CA, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady v kanceláři CA. Klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. 
CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Letecké společnosti si vzhledem k soustavnému zvyšování ceny leteckého benzinu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od klientů doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem. Podmínky stanovené cestovními kancelářemi je CA povinna akceptovat. Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.
Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA respektive CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd.  CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit sami ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícím nenese CA či pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu po návratu z destinace.  U většiny destinací se jedná o minimální platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz). Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci.

Cestovní doklady a pokyny k odjezdu obdrží klienti přibližně týden před odjezdem od CA nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.
Bez úplného uhrazení zájezdu klient neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.

Storno podmínky

Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

Po uzavření cestovní smlouvy nebo úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek dané CK. Odstoupení od cestovní smlouvy (storno)  musí být výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele zasláno na e-mailovou adresu, či faxové číslo CA a zároveň pořadatele zájezdu (CK). Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.

Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si klient nevybere jiný zájezd.

Reklamace

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient písemně uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Cestovní kancelář je povinná se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

Osobní údaje

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje nejsou poskytovány, ani prodávány pro potřeby třetích stran,  slouží pouze pro potřeby CA.

Vytvářím objednávku...